Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

-Başvurular, 07 Ağustos-22 Ağustos 2023 tarihleri arasında internet üzerinden enstitümüz web sayfasında bulunan “Online Başvuru” sisteminden alınacaktır.

-Yatay geçiş yapacak öğrencilerin, kayıtlı oldukları enstitüden yada e-devletten alacakları öğrenci belgesi, transkript ve ders içeriklerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

-ALES belgesi geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır. YDS, e-YDS, YÖKDİL ve e-YÖKDİL sınav sonuçlarının geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır. Tezli yüksek lisans programlarına başvuruda adayın yabancı dil sınavından en az 40 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından muadili bir puan alması gerekir. Doktora programlarına başvuruda, yabancı dil puanının en az “55” veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından muadili bir puan olması gerekir.

-Online başvuruda istenilen bilgilerin eksiksiz doldurulması ve belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Vesikalık fotoğraf, diploma, transkript, ALES ve yabancı dil belgeleri “PDF” yada “JPEG” formatında sisteme yüklenecektir. Birden fazla sayfalı belgeler birleştirilerek tek dosya halinde sisteme yüklenecektir. Not ortalamaları 4’lük sistemde giriş yapılacaktır. Kimlik bilgileri “NVİ Sorgula” kısmından yüklenecektir.

-Online Başvuru Onayı, Enstitü Öğrenci İşleri tarafından 23 Ağustos 2023 tarihine kadar adayın mail adresine bildirilecek olup başvuru durumu online başvuru ekranında görülebilecektir. Başvurusunda eksiklikler görülen adaylar, başvurularını 23 Ağustos 2023 (saat:15:00’a kadar) tarihine kadar düzeltebilirler. Enstitü Öğrenci İşleri tarafından onaylanmayan (hatalı bildirilen, reddedilen vb.) başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Online başvuruda, “Bu formda girdiğim bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt ediyorum.” Kısmını işaretlemeyen adaylar sıralamaya dahil edilmez.

-Tezli Yüksek Lisans/Doktora Programları için sözlü ve/veya yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara mail gönderilecektir. İlan edilen kontenjanın 3 katı aday sözlü ve/veya yazılı sınava çağrılacaktır.

-Tezli Yüksek Lisans/Doktora Programları için sözlü ve/veya yazılı sınavlara girecek adayların, Online Başvuru Formu çıktısı ve Nüfus Cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

-Sözlü ve/veya yazılı sınavlardan herhangi birine girmeyen adaylar yerleştirme başarı sıralamasına dahil edilmeyecektir.

-Kesin Sonuçlar, 01 Eylül 2023 günü mail yoluyla bildirilecektir.

-Kesin Kayıt İşlemleri, şahsen ya da noter onaylı vekaletname ile yapılacaktır.

-Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, aynı anda birden fazla lisansüstü programa (tezsiz yüksek lisans hariç) kayıt yaptıramayacak ve devam edemeyeceklerinden, kesin kayıt tarihlerine kadar Enstitümüzü tercih etmeleri doğrultusunda diğer enstitülerde bulunan kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.

-Yedek olarak kesin kayıt hakkı kazanan adaylara 07 Eylül 2023 tarihinde mail yoluyla bilgi verilecektir.

-Kesin kaydını yaptıran öğrenciler ders seçme işlemlerini (11 Eylül 2023- 17 Eylül 2023 tarihleri arasında) online olarak https://obs.usak.edu.tr adresinden yapacaklardır.

Lisansüstü Kontenjanlar

Başvuru Şartları ve Değerlendirme

Yatay Geçiş Kabul Şartları ve İstenen Belgeler

Başvuru Takvimi

Özel Şartlı Öğrenci Kabulü

Foreign Students Quota (Graduated Abroad)

 

Sorunlarınızı ekran görüntüleri ile birlikte lisansustu@usak.edu.tr adresine bildiriniz.

27 Temmuz 2023