Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Değerli Öğretim Üyelerimiz ve Öğrencilerimiz,

26 Ekim 2023 Perşembe günü saat 14.00’da Teknoloji Transfer Ofisi Öğr. Gör. Dr. Gülşah BAŞKAN tarafından çevrimiçi (online) verilecek olan “Temel Proje Yazma Eğitimi”ne katılımlarınızı bekleriz.

 

Eğitime aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQ4NDMwMzYtN2M4NS00YzllLTg3ZWItNWI5Mzk2ZjM2NGI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab12a0fb-c939-4ae8-9158-a8daeb55528e%22%2c%22Oid%22%3a%229e92c460-b37f-412f-8cf6-a673a78dc499%22%7d

 

Toplantı Kimliği: 393 534 232 83

Geçiş kodu: irr8Yh