Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Değerli Öğretim Üyelerimiz ve Öğrencilerimiz,

21 Kasım 2023 Salı günü saat 14.00’da Teknoloji Transfer Ofisi Öğr. Gör. Dr. Gülşah BAŞKAN tarafından çevrimiçi (online) verilecek olan “TÜBİTAK Proje Yazma Eğitimi” ne katılımlarınızı bekleriz.

Eğitime aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWI1NzQxZDItMDJjZC00ZDE2LTk2YTEtYzM1YTQ0M2Q5ZDIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab12a0fb-c939-4ae8-9158-a8daeb55528e%22%2c%22Oid%22%3a%229e92c460-b37f-412f-8cf6-a673a78dc499%22%7d

 

Toplantı Kimliği: 348 408 630 921

Geçiş kodu: psPexk

 

 

 

 

10 Kasım 2023