Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2019-2020 akademik yılı bahar yarıyılı itibariyle azami süresini tamamlayacak olan Lisansüstü öğrencilerimiz istekleri halinde 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik ile YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35.maddesine eklenen 8.fıkrasındaki “Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz” hükmü gereği 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılı için bir yarıyıl ek süre talebinde bulunabilirler.

2019-2020 akademik yılı bahar yarıyılında ders kaydı olan, kayıt dondurma talebinde bulunmayan öğrencilerimizin aşağıda belirtilen dilekçeyi doldurarak Enstitüye ulaştırmaları gerekmektedir.

EK SÜRE TALEP DİLEKÇESİ


19 Haziran 2020