Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2020-2021 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BAŞVURULARI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Ø Başvurular, 24 Ağustos-09 Eylül 2020 (17:30’a kadar) tarihleri arasında internet üzerinden enstitümüz web sayfasında bulunan “Online Başvuru” sisteminden alınacaktır.

Ø Yatay geçiş yapacak öğrencilerin, kayıtlı oldukları enstitüden alacakları öğrenci belgesi, transkript ve ders içeriklerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Ø ALES belgesi geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır. YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınav sonuçlarının geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.

Ø Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuruda, yabancı dil puanı olmayan adayların online başvuruda üniversitenin yapacağı yabancı dil sınavına (İngilizce) katılmak istediklerini işaretlemeleri gereklidir. Üniversitenin 15 Eylül 2020 günü saat: 10.00’da yapacağı yabancı dil sınavına katılacak adayların, online başvuru formu çıktısı ve nüfus cüzdanları yanlarında bulundurmaları zorunludur. Yabancı dil sınavı Güzel Sanatlar Fakültesi binasında bulunan amfi ve sınıflarda yapılacaktır.

Ø Online başvuruda istenilen bilgilerin eksiksiz doldurulması ve belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Vesikalık fotoğraf, diploma, transkript, ALES ve yabancı dil belgeleri “PDF” yada “JPEG” formatında sisteme yüklenecektir. Birden fazla sayfalı belgeler birleştirilerek tek dosya halinde sisteme yüklenecektir. Not ortalamaları 4’lük sistemde giriş yapılacaktır. Kimlik bilgileri “NVİ Sorgula” kısmından yüklenecektir.

Ø Online Başvuru Onayı, Enstitü Öğrenci İşleri tarafından 10 Eylül 2020 tarihine kadar adayın mail adresine bildirilecek olup başvuru durumu online başvuru ekranında görülebilecektir. Başvurusunda eksiklikler görülen adaylar, başvurularını 10 Eylül 2020 (saat:15:00’a kadar) tarihine kadar düzeltebilirler. Enstitü Öğrenci İşleri tarafından onaylanmayan (hatalı bildirilen, reddedilen vb.) başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Online başvuruda, “Bu formda girdiğim bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt ediyorum.” Kısmını işaretlemeyen adaylar sıralamaya dahil edilmez.

Ø Tezli Yüksek Lisans/Doktora Programları için mülakat ve/veya yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve sınav yeri/saati 18 Eylül 2020 günü saat 17.30’da Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir. İlan edilen kontenjanın 3 katı aday mülakat ve/veya yazılı sınava çağrılacaktır.

Ø Tezli Yüksek Lisans/Doktora Programları için mülakat ve/veya yazılı sınavlara girecek adayların, Online Başvuru Formu çıktısı ve Nüfus Cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Ø Mülakat ve/veya yazılı sınavlardan herhangi birine girmeyen adaylar yerleştirme başarı sıralamasına dahil edilmeyecektir.

Ø Tezsiz Yüksek Lisans Programları için mülakat ve/veya yazılı sınav uygulanmayacaktır.

Ø Kesin Sonuçlar, 24 Eylül 2020 günü saat 17.30’da Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir.

Ø Kesin Kayıt İşlemleri, şahsen ya da noter onaylı vekaletname ile yapılacaktır.

Ø Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, aynı anda birden fazla lisansüstü programa (tezsiz yüksek lisans hariç) kayıt yaptıramayacak ve devam edemeyeceklerinden, kesin kayıt tarihlerine kadar Enstitümüzü tercih etmeleri doğrultusunda diğer enstitülerde bulunan kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.

Ø Kesin kaydını yaptıran öğrenciler ders seçme işlemlerini online olarak https://obs.usak.edu.tr adresinden yapacaklardır.

Ø Yedek olarak kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler 30 Eylül 2020 tarihinde Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir.

Ø Kesin kayıt işlemlerinde fotokopileri istenilen belgelerin asıllarının gösterilmesi zorunludur. Kesin kayıt esnasında gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların başvuruları iptal edilecek ve haklarında yasal işlem yapılacaktır.

Ø  Başvuru evraklarını kesin kayıt tarihleri içerisinde getirmeyen veya eksik getiren öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılıp yerlerine yedek aday(lar) çağrılacaktır.

 

BAŞVURU TAKVİMİ

TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA KONTENJANLARI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (İ.Ö.) PROGRAMI ÜCRETLERİ

ÖZEL ŞARTLI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI (TÜRKİYE İÇİNDEN MEZUN)

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI (TÜRKİYE DIŞI MEZUN)

Foreign Students Quota (Graduated Abroad)

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

DEĞERLENDİRME

 DİL TAAHHÜT BELGESİ 

 

Sorunlarınızı ekran görüntüleri ile birlikte lisansustu@usak.edu.tr adresine bildiriniz.

 


14 Ağustos 2020