Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI EK İLANI

2020-2021 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI EK BAŞVURULAR İLE İLGİLİ

GENEL BİLGİLER

 

Bir önceki ilana başvuru yapan ama kazanamayan adaylar başvurularım kısmından eski başvurularını silerek yeni başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ø Başvurular, 12 – 26 Ekim 2020 (17:30’a kadar) tarihleri arasında internet üzerinden enstitümüz web sayfasında bulunan “Online Başvuru” sisteminden alınacaktır.

Ø ALES belgesi geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır. YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınav sonuçlarının geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.

Ø Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuruda, yabancı dil puanı olmayan adayların online başvuruda üniversitenin yapacağı yabancı dil sınavına katılmak istediklerini işaretlemeleri gereklidir. İşaretlemeyen adaylar dil sınavına giremeyeceklerdir. Üniversitenin 02 Kasım 2020 günü saat: 10.00’da yapacağı yabancı dil sınavına katılacak adayların, online başvuru formu çıktısı ve nüfus cüzdanları yanlarında bulundurmaları zorunludur. Yabancı dil sınavı Mühendislik Fakültesi dersliklerinde yapılacaktır. Üniversitenin yapacağı Yabancı dil sınavından (İngilizce) 50 ve üzeri puan alan adaylar ön değerlendirmeye alınacaklardır.

Ø Online başvuruda istenilen bilgilerin eksiksiz doldurulması ve belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Vesikalık fotoğraf, ALES sonuç belgesi, Dil sonuç belgesi, Diploma veya E-Devletten alınan mezun belgesi, Transkript ve bazı bölümler için özel şartlarda belirtilen belgeler sisteme “PDF” formatında yüklenecektir. Belge yüklenmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır. Yüklenmesi istenen belgeler birden fazla sayfalı ise tüm sayfalar birleştirilerek tek dosya halinde sisteme yüklenecektir. Not ortalamaları 4’lük sistemde giriş yapılacaktır. Kimlik bilgileri “NVİ Sorgula” kısmından yüklenecektir.

Ø Online Başvuru Onayı, Enstitü Öğrenci İşleri tarafından 27 Ekim 2020 tarihine kadar adayın mail adresine bildirilecek olup başvuru durumu online başvuru ekranında görülebilecektir. Başvurusunda eksiklikleri bildirilen adaylar, başvurularını 27 Ekim 2020 (saat:15:00’a kadar) tarihine kadar başvuru sistemine girerek düzeltebilirler. Öğrenci tarafından düzeltilmeyen, Enstitü Öğrenci İşleri tarafından onaylanmayan (hatalı bildirilen, reddedilen vb.) başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Online başvuruda, “Bu formda girdiğim bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt ediyorum.” Kısmını işaretlemeyen adaylar sıralamaya dahil edilmez.

Ø Başvuruları onaylanan adaylar mülakat ve/veya yazılı sınavlarına girebilirler. Tezli Yüksek Lisans/Doktora Programları mülakat ve/veya yazılı sınavlarına ilişkin sınav yeri/saati 04 Kasım 2020 günü saat 17.30’da Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir. İlan edilen kontenjanın 3 katı aday mülakat ve/veya yazılı sınava çağrılacaktır.

Ø Tezli Yüksek Lisans/Doktora Programları için mülakat ve/veya yazılı sınavlara girecek adayların, Online Başvuru Formu çıktısı ve Nüfus Cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Ø Mülakat ve/veya yazılı sınavlardan herhangi birine girmeyen adaylar yerleştirme başarı sıralamasına dahil edilmeyecektir.

Ø Tezsiz Yüksek Lisans Programları ve yabancı uyruklu adaylar için mülakat ve/veya yazılı sınav uygulanmayacaktır. 

Ø Kesin Sonuçlar, 10 Kasım 2020 günü saat 17.30’da online başvuru ekranında ilan edilecektir. Kesin kayıtla ilgili bilgiler ise aynı gün web sayfamızda yayınlanacaktır.

Ø Kesin Kayıt İşlemleri, online olarak başvuru sistemi üzerinden 11-12 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ø Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, aynı anda birden fazla lisansüstü programa (tezsiz yüksek lisans hariç) kayıt yaptıramayacak ve devam edemeyeceklerinden, kesin kayıt tarihlerine kadar Enstitümüzü tercih etmeleri doğrultusunda diğer enstitülerde bulunan kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.

Ø Kesin kaydını yaptıran öğrenciler ders seçme işlemlerini online olarak 11-13 Kasım 2020 tarihleri arasında https://obs.usak.edu.tr adresinden yapacaklardır.

Ø Yedek olarak kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler 13 Kasım 2020 tarihinde Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir.

Ø Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların başvuruları iptal edilecek ve haklarında yasal işlem yapılacaktır.

 

BAŞVURU TAKVİMİ

 

Online Başvuru Tarih Aralığı

(Açık Kalan Kontenjanlar için)

12-26 Ekim 2020

Online Başvuru Enstitü Onay Tarihleri

12-27 Ekim 2020

İngilizce Yabancı Dil Sınav Tarihi

02 Kasım 2020 saat 10.00

Mülakat ve/veya Yazılı Sınava Girecek Adayların İlanı

04 Kasım 2020

Yazılı Sınav/Mülakat Tarihi

06 Kasım 2020

Kesin Sonuçların İlanı

10 Kasım 2020

Asıl Kayıt Tarih Aralığı

11-12 Kasım 2020

Yedek Liste İlanı

13 Kasım 2020 

Yedek Kayıt Tarihi

13 Kasım 2020

Ders Seçme Tarih Aralığı

11-13 Kasım 2020

 

 

Online Başvuru için tıklayınız.

 

06 Ekim 2020