Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Üniversitemiz Senatosunun aldığı karar doğrultusunda Enstitümüz 2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavları 12-20 Aralık 2020 tarihleri arasına ertelenmiştir.

Ara sınavlar (uzmanlık alan dersi, tez çalışması, seminer ve dönem projesi hariç) haftalık ders programlarında belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 


03 Aralık 2020