Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tez İzleme Komitesi Toplantısı, Yeterlik, Doktora Tez Önerisi Savunması, Tez Savunmasına Girmek İsteyen Öğrenciler için Sınavların Online veya Yüzyüze Yapılmasına İlişkin Hususlar

1. Tez savunma sınavına girmek isteyen öğrencilerin, savunma tarihinden bir ay önce tezlerini ve gerekli belgelerini enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

2. Tez izleme komitesi toplantıları  yüz yüze yada online olarak yapılabilecektir.

3. Yapılacak TİK, yeterlik ve savunma sınavlarının online ya da yüz yüz yüze olarak yapılacağı ilgili Anabilim/ Anasanat Dalı tarafından sınav talebine ilişkin enstitüye gönderilen resmi yazıda belirtilmelidir (Not: “İlgili sınav, online -video/tele konferans- olarak yapılacaktır” şeklinde bir not düşülmelidir.) Resmi yazı ekinde gönderilen formlar ıslak imzalı olmalıdır. Bu formların imzalatılması sürecinden danışman ve öğrenci sorumludur.

4. Yapılacak TİK, yeterlik ve savunma sınavları, daha önceden Anabilim Dalı tarafından sınav talebine ilişkin enstitüye gönderilen resmi yazıda bildirilen tarih ve saatte yapılmalıdır.

5. Online olarak yapılacak TİK, yeterlik ve savunma sınavlarında tüm süreçler kayıt altına alınmalıdır.

6. TİK, yeterlik ve savunma sınavları online olarak yapılırken tüm jürilerin bağlantı kurabildiğinden emin olunmadan sınava başlanılmamalıdır.

7. Online olarak yapılacak TİK, yeterlik ve savunma sınavları için simültane olarak süreci kaydedebilen programlar (Zoom, Skype vb. gibi) tercih edilebilir. Yine de oluşabilecek teknik aksaklıklara karşı (bağlantı kopması vb.) host (görüşmeyi ayarlayıp online ev sahipliği yapan kişi; öğrenci ya da danışman olabilir) harici başka kayıt cihazları ile de (kamera, telefon vb.) süreç kaydedilmelidir. Eğer bu şekilde de bir kayıt imkânı yoksa tüm jürilerin katıldığını ve belirtilen sınavların yapıldığını belgeleyebilecek açıklıkta ve netlikte farklı açılardan en az 5 adet fotoğraf sınav sonrası teslim edilecek CD’ye eklenmelidir.

8. İlgili sınav yapılıp sonuçlandırıldıktan sonra sınava dair görüntü kayıtları ve fotoğraflar CD’ye kaydedilmeli sınav belgeleri ile birlikte (ıslak imzalı olarak) enstitüye teslim edilmelidir. CD’nin üzerine öğrencinin adı soyadı, numarası, anabilim dalı ve sınav tarihi yazılmalıdır.

9. Online olarak yapılan sınavlarda ilgili evrakların eksiksiz doldurulması ve imzalatılmasından öğrenci ve danışmanı sorumludur. Evrakları ve CD’yi şahsen teslim edemeyecek durumda olanlar kargo, posta vb. yollarla en geç sınavı takip eden 10 gün içinde enstitümüze ulaştırmalıdırlar.

10. Tüm sınav ve değerlendirmelerde ve sürecin takibindeki sorumluluk öğrenci ve danışmana aittir.

17 Aralık 2020