Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programında tez aşamasında olan öğrencilerimiz istekleri halinde 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik ile YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35.maddesine eklenen 8.fıkrasındaki “Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz” hükmü gereği 2020-2021 öğretim yılı bahar yarıyılı için bir yarıyıl ek süre talebinde bulunabilirler.

2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılında ders kaydı olan öğrencilerimizin aşağıda belirtilen dilekçeyi doldurarak 15 Şubat 2021 tarihine kadar Enstitüye ulaştırmaları gerekmektedir.

 

EK SÜRE TALEP DİLEKÇESİ

 


18 Ocak 2021