Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

01-09 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki 2020-2021 öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavları (uzmanlık alan dersi, tez çalışması-seminer-dönem projesi dersleri hariç) haftalık ders programlarında belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 

 

21 Nisan 2021