Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01.09.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Enstitümüz bünyesinde disiplinler arası eğitim vermek üzere "Yabancılara Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı" açılması uygun bulunmuştur.


23 Eylül 2021