Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

c) Tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.

ç) Başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında çalışmıyor olmak.

e) Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadro ve pozisyonlarında (kadrolu, kadrosuz, saatlik sözleşmeli, yarı zamanlı vb.) çalışmıyor olmak.

--Başvurular, enstitümüz web sayfasında bulunan “Online Başvuru” sisteminden 1-7 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

--Yazılı sınav ve/veya mülakata kontenjanın 3 katı aday çağrılacaktır.

--Adayın başvurduğu programın ilan edilen ALES puan türünden son 5 (beş) yıla ait olmak şartı ile en az"65" puan alması gerekir.

--Uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT puanları ALES eşdeğeri olarak kullanılabilir.

--Adayın, yabancı dil puanının en az “55” veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından muadili bir puan olması gerekir. Yabancı Dil Sınavına ait puan sonucunun son beş (5) yıla ait olması gerekmektedir.

--Yazılı sınav ve mülakatın bir arada uygulandığı programlarda mülakat notunun %50’si ve yazılı sınav notunun %50’si alınarak hesaplama yapılır.

--Yazılı Sınav/Mülakata girmeyen aday başarısız sayılır ve değerlendirmeye alınmaz.

--Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında, Yükseköğretim Kurulunun 4’lük not sisteminin 100’lük sistemde eşdeğerliği tablosu dikkate alınır.

 

ONLINE BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLENECEK BELGELER

Tezli Yüksek Lisans Diploması

Tezli Yüksek Lisans Transkripti

ALES Belgesi

Yabancı Dil Sonuç Belgesi

Askerlik Durum Belgesi (e-devlet çıktısı)

SGK yada e-devletten alınan çalışıp çalışmadığına dair belge

 

 

Anabilim Dalı/Program

 

100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında çalışma yapılacak Alt Alan Adı

Kontenjan

 

ALES Puan Türü

 

Özel Şartlar

 

Sınav Türü

 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ Doktora Programı

 

Enerji Verimliliği (Ulaştırmada, Sanayide, Binalarda)

 

 

3

 

 

SAY

Makine Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği  veya Güneş Enerjisi alanlarından birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak.

 

 

Mülakat

                                                         BAŞVURU TAKVİMİ

Online Başvuru Tarih Aralığı

1-7 Ekim 2021

Mülakat ve/veya Yazılı Sınava Girecek Adayların İlanı

8 Ekim 2021

Yazılı Sınav/Mülakat Tarihi

11 Ekim 2021

Kesin Sonuçların İlanı

11 Ekim 2021

Asıl Kayıt Tarih Aralığı

12 Ekim 2021

Yedek Liste İlanı

13 Ekim 2021

Yedek Kayıt Tarihi

14 Ekim 2021

 

Mülakat ve/veya Yazılı Sınava Girecek Adayların Değerlendirmesi

Doktora

ALES (%50) + Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Notu (%25) + Yabancı Dil Puanı (%25)

 

 

Yerleştirme Başarı Puanları Değerlendirmesi

Doktora

ALES (%50) + Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Notu (asgari 3,00 veya muadili bir puan)(%20) + Yabancı Dil Puanı (%10) + Mülakat ve/veya Yazılı Sınavı (%20) = 70 ve üzeri

 

 

Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar için TIKLAYINIZ…

 

 

 


29 Eylül 2021