Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yerleştirme sonuçları başvuru sisteminde ilan edilmiştir. Ayrıca adayların mail adreslerine gönderilmiştir.

Asıl olarak kazanan öğrencilerin kesin kayıt işlemleri 12 Ekim 2021 tarihinde şahsen ya da noter onaylı vekaletname ile yapılacaktır.

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, aynı anda birden fazla lisansüstü programa (tezsiz yüksek lisans hariç) kayıt yaptıramayacak ve devam edemeyeceklerinden, kesin kayıt tarihlerine kadar Enstitümüzü tercih etmeleri doğrultusunda diğer enstitülerde bulunan kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.

 

Kesin Kayıtta İstenen Evraklar

Internet Başvuru Formu

Yüksek Lisans Diploma Fotokopisi

Yüksek Lisans Transkript Fotokopisi

ALES Sınav Sonuç Belgesi

Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

Askerlik Durum Belgesi (e-devlet çıktısı)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

İki Adet Vesikalık Fotoğraf

Plastik Dosya (Kapaklı)

Yukarıdaki belgeler haricinde online başvuruda sisteme yüklenen/özel şartlarda belirtilen belgeler var ise ekleyiniz.

 


11 Ekim 2021