Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

-Başvurular, 31 Ocak-17 Şubat 2022 (17 Şubat 2022 saat 17:30’a kadar) tarihleri arasında internet üzerinden enstitümüz web sayfasında bulunan “Online Başvuru” sisteminden alınacaktır.

-Yatay geçiş yapacak öğrencilerin, kayıtlı oldukları enstitüden alacakları öğrenci belgesi, transkript ve ders içeriklerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

-ALES belgesi geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır. YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınav sonuçlarının geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır. Tezli yüksek lisans programlarına başvuruda adayın YDS'den en az 40 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından muadili bir puan alması gerekir. Doktora programlarına başvuruda, yabancı dil puanının en az “55” veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından muadili bir puan olması gerekir.

-Online başvuruda istenilen bilgilerin eksiksiz doldurulması ve belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Vesikalık fotoğraf, diploma, transkript, ALES ve yabancı dil belgeleri “PDF” yada “JPEG” formatında sisteme yüklenecektir. Birden fazla sayfalı belgeler birleştirilerek tek dosya halinde sisteme yüklenecektir. Not ortalamaları 4’lük sistemde giriş yapılacaktır. Kimlik bilgileri “NVİ Sorgula” kısmından yüklenecektir.

-Online Başvuru Onayı, Enstitü Öğrenci İşleri tarafından 18 Şubat 2022 tarihine kadar adayın mail adresine bildirilecek olup başvuru durumu online başvuru ekranında görülebilecektir. Başvurusunda eksiklikler görülen adaylar, başvurularını 18 Şubat 2022 (saat:15:00’a kadar) tarihine kadar düzeltebilirler. Enstitü Öğrenci İşleri tarafından onaylanmayan (hatalı bildirilen, reddedilen vb.) başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Online başvuruda, “Bu formda girdiğim bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt ediyorum.” kısmını işaretlemeyen adaylar sıralamaya dahil edilmez.

-Tezli Yüksek Lisans/Doktora Programları için mülakat ve/veya yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara mail gönderilecektir. İlan edilen kontenjanın 3 katı aday mülakat ve/veya yazılı sınava çağrılacaktır.

-Tezli Yüksek Lisans/Doktora Programları için mülakat ve/veya yazılı sınavlara girecek adayların, Online Başvuru Formu çıktısı ve Nüfus Cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

-Mülakat ve/veya yazılı sınavlardan herhangi birine girmeyen adaylar yerleştirme başarı sıralamasına dahil edilmeyecektir.

-Tezsiz Yüksek Lisans Programları için mülakat ve/veya yazılı sınav uygulanmayacaktır.

 

-Kesin Sonuçlar, 25 Şubat 2022 günü mail yoluyla bildirilecektir.

-Kesin Kayıt İşlemleri, şahsen ya da noter onaylı vekaletname ile yapılacaktır.

-Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, aynı anda birden fazla lisansüstü programa (tezsiz yüksek lisans hariç) kayıt yaptıramayacak ve devam edemeyeceklerinden, kesin kayıt tarihlerine kadar Enstitümüzü tercih etmeleri doğrultusunda diğer enstitülerde bulunan kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.

-Kesin kaydını yaptıran öğrenciler ders seçme işlemlerini online olarak https://obs.usak.edu.tr adresinden yapacaklardır.

-Yedek olarak kesin kayıt hakkı kazanan adaylara 03 Mart 2022 tarihinde mail yoluyla bilgi verilecektir.

-Kesin kayıt işlemlerinde fotokopileri istenilen belgelerin asıllarının gösterilmesi zorunludur. Kesin kayıt esnasında gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların başvuruları iptal edilecek ve haklarında yasal işlem yapılacaktır.

-Başvuru evraklarını kesin kayıt tarihleri içerisinde getirmeyen veya eksik getiren öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılıp yerlerine yedek aday(lar) çağrılacaktır.

Lisansüstü Kontenjanlar

Değerlendirme

Yatay Geçiş Kabul Şartları ve İstenen Belgeler

Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.) Ücretleri

Başvuru Takvimi

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü

Foreign Students Quota (Graduated Abroad)

 

Sorunlarınızı ekran görüntüleri ile birlikte lisansustu@usak.edu.tr adresine bildiriniz.

06 Ocak 2022