Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Uşak Üniversitesi Senatosunun 08.09.2021 tarih ve 2021/15-02 no’lu kararı uyarınca 2021-2022 öğretim yılında (bahar yarıyılı) Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde okutulacak dersler (tezsiz/tezli/doktora programları) yüz yüze yapılacaktır. Duyurulur...

08 Şubat 2022