Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83 üncü maddeden yararlanmak isteyen (öğrenci affı) 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrenciler, en geç 05.07.2022 tarihinden itibaren 4 ay içinde (07 Kasım 2022 tarihine kadar) başvuru dilekçesi ve istenen belgeler ile enstitümüze başvurmaları ve kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.

05.07.2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde başvuru dilekçesi ve gerekli belgeler ile başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir. Bu adayların kanunun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.

Başvurular;

1. Bizzat ya da noter kanalıyla vekil tayin edilen kişi tarafından enstitümüze yapılacaktır. 

2.  Süresi dışında ve/veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

3. 7417 sayılı kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esaslar  ile bilgilendirme, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlandığında; duyuru güncellenecektir. 

Af kanunundan aşağıda belirtilenler yararlanamayacaklardır:

 

(Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç,

BAŞVURU DİLEKÇESİ VE GEREKLİ BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ…

 

 

21 Temmuz 2022