Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Değerli Öğretim Üyelerimiz ve Öğrencilerimiz,

Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında 16 Kasım 2023 Perşembe günü saat 15.00’da İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Biray ÇAKMAK tarafından çevrimiçi (online) verilecek olan “Osmanlı’dan Cumhuriyete Türkiye’de Bilimsel Gelişmeler” konferansına katılımlarınızı bekleriz.

Konferansa aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODRjOWZlOTQtN2Y2Zi00ZWJlLWE0YTAtMTBjZGRjZWMwNjRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab12a0fb-c939-4ae8-9158-a8daeb55528e%22%2c%22Oid%22%3a%229e92c460-b37f-412f-8cf6-a673a78dc499%22%7d

 

Toplantı Kimliği: 337 500 569 081

Geçiş kodu: YWoZHR

 

 

Çevrimiçi (online)


16 Kasım 2023