Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Değerli Öğretim Üyelerimiz ve Öğrencilerimiz,

24 Mayıs 2024 Cuma günü saat 14.00’da Teknoloji Transfer Ofisi Öğr. Gör. Dr. Gülşah BAŞKAN tarafından çevrimiçi (online) verilecek olan “Temel Proje Yazma Eğitimi”ne katılımlarınızı bekleriz.

 

Eğitime aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTlkYjkzNmMtNzc1Yy00YThkLTgzNzctYzI3NjUwNzU5ODI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab12a0fb-c939-4ae8-9158-a8daeb55528e%22%2c%22Oid%22%3a%229e92c460-b37f-412f-8cf6-a673a78dc499%22%7d

Toplantı Kimliği: 357 439 972 914

Geçiş kodu: EQTygD


24 Mayıs 2024