Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Değerli Öğretim Elemanlarımız ve Öğrencilerimiz,

30 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 12.00’da Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim DELEN tarafından çevrimiçi (online) verilecek olan “TÜBİTAK Proje Yazma Eğitimi”ne katılımlarınızı bekleriz.

 

Eğitime aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTNhYmQyYWUtNDNlNC00NzVkLWJjOGQtYWQ1NzE1ZjA0YTQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab12a0fb-c939-4ae8-9158-a8daeb55528e%22%2c%22Oid%22%3a%229e92c460-b37f-412f-8cf6-a673a78dc499%22%7d

Toplantı Kimliği: 361 964 067 042

Geçiş kodu: 25Ktp3


30 Mayıs 2024