Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Fen-Mühendislik, Sosyal, Tıp, Sanat gibi bilimsel bir alanda editörlük yapan veya uluslararası yayın konusunda tecrübe sahibi olan, alanında uzman öğretim üyelerinin katılımıyla, YÖK başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR hocanın başkanlık ettiği ''Üniversite Dergileri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı''na Lisansüstü eğitim enstitüsü ve Enstitü dergisi editörü olarak Doç.Dr. Ayşen Melda ÇOLAK katılım sağladı. Çalıştay da, üniversite dergilerinin mevcut durumu, yayın kalitelerinin iyileştirilmesi, ulusal-uluslararası indeksler, yayın etiği, editoryal sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin getirilmesi konuları görüşülmüştür.


10 Ocak 2023