Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Enstitümüzde 04 Ekim 2023 tarihinde, kalite çalışmaları kapsamında KYS İç Tetkiki yapılmıştır. Enstitümüz Kalite Komisyonu üyeleri, İç Tetkik Ekibi ve araştırma görevlilerinin katıldığı toplantı neticesinde; ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin ISO 9001:2015 Standardının gerektirdiği şartları sağladığı tespit edilmiştir.


04 Ekim 2023