Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
PROFESÖR MURAT KEMAL KARACAN
Müdür
murat.karacan@usak.edu.tr
2535
PROFESÖR MEHMET HİLMİ ÖZKAYA
Müdür Yardımcısı
mehmethilmi.ozkaya@usak.edu.tr
2212-2381,2381
DOÇENT AYŞEN MELDA ÇOLAK
Müdür Yardımcısı
aysenmelda.colak@usak.edu.tr
5540