Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
PROFESÖR MURAT KEMAL KARACAN
Başkan
murat.karacan@usak.edu.tr
2535
DOÇENT MEHMET HİLMİ ÖZKAYA
Müdür Yardımcısı
mehmethilmi.ozkaya@usak.edu.tr
2381
DOÇENT AYŞEN MELDA ÇOLAK
Müdür Yardımcısı
aysenmelda.colak@usak.edu.tr
5540
PROFESÖR LÜTFULLAH TÜRKMEN
Üye
lutfullah.turkmen@usak.edu.tr
2110
PROFESÖR UFUK BERBEROĞLU
Üye
ufuk.berberoglu@usak.edu.tr
0,6220,7510
DOÇENT EYLEM KILIÇ
Üye
eylem.kilic@usak.edu.tr
2734
FAKÜLTE SEKRETERİ SEMRA USLUER
Raportör
semra.usluer@usak.edu.tr
4006