Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Birim Kalite Komisyonu
Prof.Dr. Murat Kemal KARACAN Başkan
Doç.Dr. M. Hilmi ÖZKAYA  Üye
Doç.Dr. Ayşen Melda ÇOLAK Üye
Arş.Grv. Dr. Fulya YILMAZ Üye
Ens. Sek. Semra USLUER Üye

Oluşturma: 26 Temmuz 2022