Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Birim Risk Belirleme Grubu
Prof.Dr. Murat Kemal KARACAN Başkan
Doç.Dr. Ayşen Melda ÇOLAK Üye
Ens. Sek. Semra USLUER Üye

Oluşturma: 26 Temmuz 2022