Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

LEE Birim Öz Değerlendirme Raporu (BÖDR)

LEE Paydaş Analizi

LEE Risk Analiz Tablosu

LEE Faaliyet Planı

LEE Hizmet Standartları Tablosu

Akademik Personel Formları

İdari Personel Formları

 


Oluşturma: 03 Ağustos 2022