Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Danışma Kurulu
Prof Dr. Murat Kemal KARACAN Başkan
Prof.Dr. Ayhan ŞERBETÇİ Üye
Prof.Dr. Hakan ALTINTAŞ Üye
Serdar TÜRK Üye
Melih AKMAN Üye
Caner URHAN Üye

Oluşturma: 12 Ağustos 2022