Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Danışma Kurulu
Prof Dr. Zekerya BATUR Başkan
Prof.Dr. Hakan KAHYAOĞLU Üye
Prof.Dr. Reşat CEYLAN Üye
Gülya ELMALI Üye
Seray Hasibe AKBEL Üye
Ali ANTEPLİ (Mezun Öğrenci) Üye

Oluşturma: 12 Ağustos 2022