Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Prof. Dr. Murat Kemal KARACAN- Başkan

Doç. Dr. Ayşen Melda ÇOLAK-Üye

Doç. Dr. Mehmet Hilmi ÖZKAYA-Üye

Prof. Dr. Lütfullah TÜRKMEN-Üye

Arş. Grv. Dr. Fulya YILMAZ-Üye


Oluşturma: 25 Eylül 2022