Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

SIK SORULAN SORULAR

BAŞVURULAR

Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne başvurular nasıl ve ne zaman yapılmaktadır?

Başvuru ve kayıtlar Akademik Takvimde yer alan güz ve bahar dönemi başlangıcından önce, Enstitümüzün ve üniversitemiz web sitesinde duyurulmaktadır. Başvurular, enstitü web sayfamızda bulunan online başvuru linkinden yapılmaktadır. Akademik Takvim web sayfamızdaki “Öğrenci “ sekmesinde yayınlanmaktadır.

Lisansüstü eğitim programlarına başvuru şartları nelerdir?

Enstitümüz anabilim dallarına başvuru yapmak için gerekli şartlar, Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5. ve 6. Maddelerinde belirtilmiştir.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne başvuru süreci nasıl işlemektedir?

Adayların başvuruları online olarak alınmaktadır. Şahsen veya e- posta yoluyla başvuru kabul edilmemektedir. Online sisteme başvuruda bulunan ve başvuruları onaylanan adaylar puanlarına göre sıralanır yazılı sınav ve/veya sözlü mülakata alınır. Mülakat/yazılı sınavlar, başvuru takviminde belirtilen tarihte yapılır. Sınav sonuçları adayların başvuru esnasında belirttikleri mail adreslerine bildirilir. Ayrıca online başvuru sisteminden de görüntülenebilir.

Yatay geçiş başvurusu nasıl yapılır? Yatay geçiş işlemleri nasıl gerçekleşir?

Başvurular, güz ve bahar dönemi öğrenci alımı ilanında belirtilen başvuru takviminde belirtilen tarihler arasında enstitü web sayfamızda bulunan online başvuru linkinden yapılmaktadır. Yatay geçiş için gerekli şartlar ve belgeler Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11. Maddesinde belirtilmiştir.

Başka bir üniversitede yüksek lisans/doktora yapılırken aynı zamanda Uşak Üniversitesi’nde yüksek lisans/doktora yapılabilir mi?

Tezsiz yüksek lisans programı hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

ENSTİTÜ KAYIT İŞLEMLERİ

Kesin Kayıt hakkı kazandım. Nelere dikkat etmeliyim?

Adaylar, başvurdukları anabilim dalına kesin kayıt hakkı kazandıklarında, kayıtlarının yapılabilmesi için daha önce herhangi bir eşdeğer programda kayıtları varsa o programdan kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.

Kayıt hakkı kazanan adaylar, başvuru takviminde belirlenen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştirmedikleri takdirde kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Kesin kayıt sırasında gerekli evraklar nelerdir?

Kesin kayıt için gerekli evraklar, kayıt yapmaya hak kazanan adayların ilanı ile birlikte enstitü web sayfamızda yayınlanmaktadır.

Kesin kayıt hakkı kazandım. Kaydımı nasıl yapabilirim?

Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için başvuru takviminde belirlenen süre içinde şahsen müracaat etmeleri gereklidir. Mazeretleri sebebiyle şahsen başvuramayan adaylar, noter onaylı vekâletname ile de kayıt yaptırabilirler. Belgeleri eksik olan adayların kayıtları yapılmaz.

Lisansüstü sınav sonucunda yedek listede yer alan aday ne yapmalıdır?

Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan asıl adaylar kayıt hakkını kaybederler. Bu adayların yerine yedek listedeki adaylar kabul edilir. Yapılan ilanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir.

DERS KAYIT/KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

Yeni kayıtlı öğrenciyim, öğrenci numaramı nasıl öğrenebilirim?

https://obs.usak.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx adresine girerek öğrenci numaranızı öğrenebilirsiniz.

Yeni kayıtlı öğrenciyim, Öğrenci Bilgi Sistemine girmek için ne yapmalıyım?

https://obs.usak.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx linkinden öğrenci numarasını öğrendikten sonra https://kimlik.usak.edu.tr/ogrenci web sayfası  “e-devlet ile şifre yenileme”  menüsünden ilgili alanların eksiksiz doldurulması (iletişim bilgileri vb.) gerekmektedir. Ayrıca ilgili alanlarda bulunan ORCID numarası girilmesi zorunludur.

ORCID numarası https://orcid.org/register linkinden alınacaktır.

Tüm işlemler tamamlandıktan sonra https://obs.usak.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx sayfasından öğrenci bilgi sistemine giriş yapılabilecektir.

Şifremi unuttum, Öğrenci Bilgi Sistemine girmek için ne yapmalıyım?

https://obs.usak.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx sayfasından şifre işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Ders kaydımı nasıl yapabilirim? Ders kaydı yapmazsam ne olur?

Öğrencilerin ilk kayıt (Ders Kayıt) ya da kayıt yenileme İşlemleri, Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında, öğrenci tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden derslerin seçilmesinin ve danışman onayından sonra tamamlanmaktadır.

İlk kayıt ve kayıt yenileme (Ders Kayıt) sırasında katkı payı ya da harç ödemesi gereken öğrenci ders kaydı yapamaz. Ayrıca, yalnızca katkı payını yatıran öğrenci kaydını yenilemiş sayılmaz.

Katkı Payı ya da öğrenim ücreti ödememiz gerektiğini nasıl öğrenebiliriz?

Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaptığınızda, ders kaydı ekranında harç borcunuz görünecektir. Harç borcu olan öğrencilerin ders kaydı yapmasına sistem izin vermeyecektir. Harç borcu ödendikten sonra ders kaydı yapabilirsiniz.

Harç ne zaman ve nereye yatırılır?

Akademik Takvimde belirtilen “kayıt yenileme tarihleri” arasında yapılmaktadır. Belirtilen tarihler arasında öğrenci numarası ile birlikte Türkiye Ziraat Bankasına katkı payı/öğrenim ücreti, harç vb. ödemelerini Elektronik Tahsilat işlemlerinden (İnternet Şube, ATM, Mobil Bankacılık) yapabilirler.

Harç ödemek zorunda mıyım?

Bakanlar Kurulu kararı ile Tezli Yüksek Lisans Programlarında ilk 2 yıl, Doktora Programlarında ise ilk 4 yıl harç ödemezsiniz. Harç bedelleri her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir ve üniversitemizin sitesinde duyurulur.

Süresi içinde kayıt yenileme işlemi yapılmazsa ne olur? Mazeretli Ders Kaydı Nasıl Yapılır?

Öğrenciler, her yarıyıl başında ilgili Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, öğrencilik haklarından faydalanamaz, o yarıyılda derslere giremezler ve bu süre öğrenim süresinden sayılır. Süresi içerisinde mazeretleri nedeniyle ders kayıtlarını zamanında yapamayan öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen mazeretli ders kayıtları tarihleri arasında mazeretlerini belirten dilekçe ve belgeleri ile enstitüye başvurmaları gerekmektedir.

Kayıt yenileme sırasında hata yapılırsa ne yapılmalıdır?

Kayıt yenileme işlemleri sırasında yapılan hatalar Akademik Takvimde belirtilen ders ekleme, bırakma ve danışman onayı tarihlerinde danışman öğretim üyeleri yardımı ile düzeltilebilir.

Öğrenci bir yarıyılda kaç ders seçebilir?

Öğrenciler, bir yarıyılda 30 AKTS kredilik ders almak zorundadır. Bir öğrencinin bir yarıyıl içerisinde alabileceği AKTS değeri alttan aldığı derslerle birlikte 45 AKTS’yi geçemez.

Uzmanlık alan dersi ve tez çalışması derslerine kayıt, hangi aşamada gerçekleştirilir?

Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren öğrenci, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması derslerini seçebilir. Kayıt yapılırken ilgili ders seçimlerinin danışman adına açılmış olmasına dikkat edilmelidir.

Lisansüstü programlarda derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrencilerin teorik derslere %70, uygulamalara %80'den az olmamak koşulu ile devamları zorunludur. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim üyesi tarafından takip edilir ve değerlendirilir.

E-devlet üzerinden alınan öğrenci belgesini resmi işlemlerde kullanabilir miyim?

E- devlet üzerinden alınan öğrenci belgesini her türlü resmi işlemlerde kullanabilirsiniz.

DANIŞMAN ATAMA İŞLEMLERİ

Lisansüstü öğrencilerin danışman ataması ne zaman yapılır?

EABD/EASD akademik kurulu, her öğrenci için öğrencinin önceki çalışmaları ve çalışmak istediği alanı ile danışman tercihini de dikkate alarak yarıyılın ilk iki haftası içerisinde Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini tez danışmanı olarak enstitüye önerir. EABD/EASD aracılığı ile enstitüye gönderilen teklifler EYK’da karara bağlanır.

Danışmanı atanmayan yeni öğrencilerin ders ekle / bırak süreci ve danışman onayları kim tarafından gerçekleştirilir?

Danışmanlık görevi, danışman atanıncaya kadar EABD/EASD başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yürütülür.

Danışman değişikliği yapabilir miyim?

Danışman değişikliği talep eden öğrenci, Enstitü web sitesinde “Formlar-Ortak Formlar” sekmesinde yer alan “Danışman Değişikliği Formu” ile anabilim dalına başvuru yapar.

İkinci Tez Tanışmanı nasıl/ne zaman atanır?

İkinci tez danışmanı, Üniversite içinden veya başka bir yükseköğretim kurumundaki öğretim üyelerinden ya da Üniversite dışında bir bilimsel kuruluşta görevli en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Bu atama danışmanın gerekçeli önerisi ile EYK kararıyla yapılır. İkinci danışman ataması sadece tez aşamasında yapılır.

DERS MUAFİYETİ İŞLEMLERİ

Ders muafiyeti için başvurunun belli bir süresi var mıdır?

Muafiyet talebinde bulunmak isteyen öğrenci, yarıyılın ilk iki haftası içinde enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunur. Başvurular, ilgili EABD/EASD komisyonları tarafından değerlendirilir ve EYK tarafından karara bağlanır.

Ders muafiyeti başvurusu için gerekli şartlar nelerdir?

Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16. Maddesinde gerekli şartlar belirtilmiştir.

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI İŞLEMLERİ

Enstitüyü yeni kazandım, öğrenci kimlik kartımı almak için ne yapmalıyım?

Enstitümüze yerleşen öğrencilerin öğrenci kimlik kartları, sistemde kayıtlı olan fotoğraf ve bilgiler doğrultusunda Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenmektedir. Öğrenci kimlik kartları, enstitü öğrenci işlerinden teslim alınabilir.

Öğrenci kimlik kartımı kaybettim/yenilemek istiyorum ne yapmalıyım?

Yeni Kimlik kartı talebinde bulunan öğrenci, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasında “Öğrenci-Formlar” kısmında bulunan “Öğrenci Kimlik Kartı Talep Formu” ve kayıp/çalıntı/hasarlı durumlarında ücret yatırdığına dair banka dekontu ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına veya enstitüye müracaat edecektir.

KAYIT DONDURMA İŞLEMLERİ

Öğrenime ara vermek/kayıt dondurma mümkün mü?

Kayıt dondurmak için haklı ve geçerli bir nedenin bulunması ve bunun belgelenmesi durumunda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kayıt dondurma/ara vermek mümkündür.

Kayıt dondurmak için ne zaman başvurmak gerekiyor?

Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenciler başvurularını, ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında eğitim öğretim yarıyılının ilk haftası içinde yapması gerekir.

Kayıt dondurma ile ilgili haklı ve geçerli kabul edilen mazeretler nelerdir?

Haklı ve geçerli nedenler; 26.11.2020 tarihli Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine İlişkin Senato Esaslarının 8. Maddesinde belirtilmiştir.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Tezli yüksek lisans programlarının süresi ne kadardır?

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her yarıyıl kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

Tezli yüksek lisans bilimsel hazırlık programı nedir?

Yüksek lisans programlarına kabul edilen, ancak lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programından farklı alanlarda yapmış olanlara, eksikliklerini gidermeleri amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programı kapsamında öğrencinin alması gereken dersler EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla belirlenir. Bilimsel hazırlık programı öğrencisi, iki yarıyıl içinde EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayıyla en az dört, en çok altı derslik bilimsel hazırlık programı derslerini almak ve başarmak zorundadır.  Bilimsel hazırlık dersleri, lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez.

Tezli yüksek lisans programından mezun olabilmek için kaç ders / kredi / AKTS almak gerekir?

Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir ve ortalamaya katılmaz.

Uzmanlık alan dersi ne zaman seçilmelidir?

Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren öğrenci, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması derslerini seçebilir.

Tez konusu önerisi ne zaman verilmelidir?

Öğrencinin danışmanı ile belirlediği tez konusunu, ders dönemi bittikten sonra EABD/EASD başkanlığına teslim etmesi gerekir. EABD/EASD başkanlığı tarafından enstitüye gönderilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir. Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi için seminer dersi ve diğer derslerini başarı ile tamamlaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının 2.50'den az olmaması gerekir.

Yüksek lisans tez konusunda değişiklik yapılabilir mi?

Tez konusu değişikliği; danışmanın onayı ve EYK kararı ile kesinleşir. Dönem başında tez konusu değiştiren öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar tarihinden itibaren en erken ilgili dönem sonunda tezini teslim edebilir. Dönem içerisinde tez konusu değiştiren öğrenciler en erken takip eden yarıyılda tezini teslim edebilir.

Yüksek lisans tez jürisi kaç kişiden oluşur?

Jüri, danışman ve ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri; öğrencinin danışmanı, en az biri Üniversite dışından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Varsa ikinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

Tez savunma sınavında “düzeltme” alan öğrencinin yapacağı işlemler nelerdir?

Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla üç ay süre tanınır. Öğrenci düzeltme sınavı tarihinden en az on beş gün önce düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur. Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına mazeretsiz olarak katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans programından ayrılıp tezsiz yüksek lisans diploması alınabilir mi?

Tez savunmasında, tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrenci, geçiş işlemi için dilekçesi ve transkripti ile enstitü müdürlüğüne başvurur. Geçiş işlemi EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK kararı ile sonuçlandırılır.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Tezsiz yüksek lisans programlarının süresi ne kadardır?

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin; mezun olabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Proje dersi ortalamaya katılmaz.

Tezsiz yüksek lisans dönem projesi ne zaman belirlenir?

Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, dönem projesini aldığı yarıyılın başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde proje konusunu enstitüye bildirir. Öğrenci, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.

Tezsiz yüksek lisans dönem projesi savunma sınavı nasıl yapılır?

EABD başkanlığının teklifi ile EYK tarafından oluşturulmuş, biri öğrencinin proje danışmanı olmak üzere üç kişilik jüri önünde proje savunma sınavı tarihinde yapılır. Savunma sınavı dinleyiciye açık olarak yapılır. Proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, salt çoğunlukla projeyi başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Bu karar jüri başkanı tarafından proje savunma sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Projesi jüri tarafından başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

DOKTORA/SANATTA YETERLİK

Doktora bilimsel hazırlık programı nedir?

Doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen, ancak yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programından farklı alanlarda yapmış olanlara, eksikliklerini gidermeleri amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programı kapsamında öğrencinin alması gereken dersler EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla belirlenir. Bilimsel hazırlık programı öğrencisi, iki yarıyıl içinde EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayıyla en az dört, en çok altı derslik bilimsel hazırlık programı derslerini almak ve başarmak zorundadır.  Bilimsel hazırlık dersleri, lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez.

Doktora programından mezun olmak için kaç ders / kredi / AKTS almak gerekir?

Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 240 AKTS ve 21 krediden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli en az yedi ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Doktora programlarının süresi ne kadardır?

Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.

Doktora programında ders dönemini bitirme süresi ne kadardır?

Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora yeterlik sınavı nedir?

Yeterlik sınavı; derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

Dersler bittikten sonra yeterlik sınavına ne zaman girmek gerekir?

Öğrenciler, yeterlik sınavına bir yarıyılda bir kez olmak üzere en fazla iki kez girebilirler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu süre sonunda yeterlik sınavına girmeyen öğrencilerin program ile ilişiği kesilir.

Doktora yeterlik sınavında başarı şartı nedir?

Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden en az 80 puan alan öğrenci başarılı kabul edilir ve sözlü sınava alınır. Sözlü sınav, dinleyiciye açık olarak yapılır. Öğrencinin, sözlü sınavdan başarılı olabilmesi için en az 80 puan alması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınavlarda sorulan sorular ve değerlendirme tutanak altına alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

Tez İzleme Komitesi (TİK) nedir?

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili danışman ve EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde unvan sıralaması dikkate alınarak bir tez izleme komitesi oluşturulur.  Danışman ve EABD başkanlığı tarafından, üç öğretim üyesi EABD içinden, üç öğretim üyesi EABD dışından olmak üzere toplam altı öğretim üyesi enstitüye önerilir. Tez izleme komitesi, danışmanından başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye olmak üzere EYK tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.

Tez önerisi savunma sınavı nedir? Ne zaman yapılmalıdır?

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihini takip eden en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez konusunun etik kurulu onayı gerektirdiği durumlarda danışmanın teklifi doğrultusunda etik kurulu onayı alınır. Tez önerisi savunma sınavı, sınav tarihinden en az on beş gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir. Tez önerisi savunma sınavı ile birinci tez izleme komitesi toplantısı arasında en az dört ay süre olması gerekir.

Doktora tez konusu değişikliği nasıl yapılır?

Tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci, yeni bir tez önerisi hazırlamak ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Tez izleme komitesi ne zaman toplanır?

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. İki izleme sınavı arasında en az dört ay süre olması gerekir.

Doktora programından mezun olabilmek için kaç tez izleme komitesi dönemi geçirmek gerekir?

Doktora programından mezun olabilmek için, tez önerisi savunma sınavı hariç en az üç tez izleme komitesi dönemini geçirmek ve başarılı olmak gerekmektedir.

Doktora tez savunma jürisi kaç kişiden oluşur?

Danışman ve EABD başkanlığı, tez izleme komitesi üyeleri sabit olmak üzere, farklı yükseköğretim kurumlarından altı öğretim üyesi önerir. EABD başkanlığı ilgili evrakları üç iş günü içerisinde EYK’da görüşülmek üzere Enstitü Müdürlüğüne gönderir. İkinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

Doktora tez savunma sınavında “düzeltme” alan öğrenciye ne kadar süre verilir?

Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç on beş gün önce düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

KAYIT SİLDİRME /İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ

Enstitünüze kayıtlı öğrenciyim, kaydımı sildirebilir miyim?

Enstitüden ayrılmak isteyen öğrenci, enstitümüz web sayfasında bulunan “Formlar-Ortak Formlar-Kayıt Sildirme Dilekçesi” ve öğrenci kimlik kartı ile Enstitüye başvurur. Enstitü yönetim kurulu kararına istinaden öğrencinin ilişiği kesilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz, ödemiş olduğu harç ve ücretler iade edilmez.

Hangi durumlarda öğrencinin ilişiği kesilir?

Bilimsel Hazırlık Programı

Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en fazla iki yarıyıldır. Yaz okulu, hazırlık programının süresine dâhil edilmez. Bu süre Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlere bağlı süreler dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezli Yüksek Lisans Programı

-Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 2.50 not ortalamasını sağlayamayan, azami süreler içerisinde ise iki yarıyıl üst üste tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

- Tez savunma sınavına mazeretsiz olarak katılmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

- Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

- Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına mazeretsiz olarak katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

-Tez savunma sınavı sonucunda; EYK, talep halinde tezin teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını veya geçici mezuniyet belgesini alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

- Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin; mezun olabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir. Azami süre sonunda ağırlıklı genel not ortalaması 2.50’den az olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

- Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

- Projesi jüri tarafından başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora/Sanatta Yeterlik Programı

- Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

- Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

- Öğrenciler, yeterlik sınavına bir yarıyılda bir kez olmak üzere en fazla iki kez girebilirler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu süre sonunda yeterlik sınavına girmeyen öğrencilerin program ile ilişiği kesilir.

-Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir sonraki yarıyıl aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. Bu süre sonunda sınava girmeyen veya ikinci yeterlik sınavında başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

-Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

- Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

- Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde mazeretsiz olarak tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

- Tez savunma sınavına mazeretsiz olarak katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

- Tez savunma sınavı sonucunda; EYK, talep halinde tezin teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını veya geçici mezuniyet belgesini alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

MEZUNİYET/DİPLOMA İŞLEMLERİ

Mezuniyet işlemleri nasıl yapılır?

Enstitümüzün web sayfasında “Formlar” kısmında bulunan mezuniyet işlemleri ile ilgili formda belirtilen belgelerin hazırlanması ve enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.

Diplomamı nereden teslim alabilirim?

Ciltlenmiş tezlerini ve gerekli diğer evraklarını enstitüye teslim etmeyen öğrenci için diploma düzenleme işlemleri başlatılmaz. Tüm belgelerini enstitüye teslim eden öğrencinin diploma basım işlemleri için alınan Enstitü Yönetim Kurulu kararı Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Öğrenciler, diploma ve diploma eklerini Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından teslim alabilirler. Diploma basım işlemi enstitü tarafından yapılmamaktadır.

Diplomayı kimler teslim alabilir?

Şahsen ya da Noter tasdikli vekâletname ile vekâlet verdiği şahıs aracılığıyla Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınabilir.

 


Oluşturma: 11 Ekim 2022