Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Coğrafya Ana Bilim Dalı

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

İktisat Ana Bilim Dalı

Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

Seramik Ana Sanat Dalı

Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı

İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Disiplinlerarası)

Arkeoloji Ana Bilim Dalı

Felsefe ve Din Bil. Ana Bilim Dalı

Sosyoloji Ana Bilim Dalı

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı

Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı (Interdisipliner)

Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı

İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı

Tarih Ana Bilim Dalı

Temel Eğitim Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

İşletme Ana Bilim Dalı

Maliye Ana Bilim Dalı

Geleneksel Türk Sanatları Ana Sanat Dalı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Ana Bilim Dalı

Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı

Sanat ve Tasarım Ana Bilim Dalı (Disiplinlerarası)

Deri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Enerji ve Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı(Disiplinlerarası)

Fizik Ana Bilim Dalı

Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Matematik ve Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı

İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı (Disiplinlerarası)

Kentsel Dönüşüm Ana Bilim Dalı (Disiplinlerarası)

Kimya Ana Bilim Dalı

Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Matematik Ana Bilim Dalı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

Polimer Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı (Disiplinlerarası) 

Seramik Mühendisliği Ana Bilim Dalı (Disiplinlerarası) 

Tarım Bilimleri Ana Bilim Dalı (Disiplinlerarası) 

Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı  

Zootekni Ana Bilim Dalı

Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı

Antrenörlük Eğitimi Ana Bilim Dalı

Madde Bağımlılığı Ana Bilim Dalı (Disiplinlerarası) 

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Ana Bilim Dalı

Spor Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Yabancılara Türkçe Öğretimi (Disiplinlerarası)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oluşturma: 23 Kasım 2022