Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK YÜKSEK OKULU/ENSTİTÜ

BÖLÜMÜ

UNVAN

ADI SOYADI

E-MAİL ADRESİ

1

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İnşaat Mühendisliği

Arş. Gör.

İbrahim TEMEL

ibrahim.temel@usak.edu.tr

2

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Maden Mühendisliği

Doç. Dr.

Özcan ÖNEY

ozcan.oney@usak.edu.tr

3

Fen Edebiyat Fak.

Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları

Doç. Dr.

Erol SAKALLI

erol.sakalli@usak.edu.tr

4

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tekstil Mühendisliği

Prof. Dr.

Necla YAMAN TURAN

necla.yaman@usak.edu.tr

5

Fen Edebiyat Fak.

Kimya

Doç. Dr.

Nevin ÇANKAYA

nevin.cankaya@usak.edu.tr

6

İktisadi Ve İdari Bilimler Fak.

Maliye

Dr. Öğr. Üyesi

Ömer Faruk ÖZTÜRK

omerfaruk.ozturk@usak.edu.tr

7

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Gıda Mühendisliği

Arş. Gör. Dr.

Berker NACAK

berker.nacak@usak.edu.tr

8

İktisadi Ve İdari Bilimler Fak.

İktisat

Doç. Dr.

Mehmet Hilmi ÖZKAYA

mehmethilmi.ozkaya@usak.edu.tr

9

İktisadi Ve İdari Bilimler Fak.

Sosyal Hizmet Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi

Canan YÖRÜK

canan.yoruk@usak.edu.tr

10

Fen Edebiyat Fak.

Sosyoloji

Öğr. Gör.

Doğan HATUN

dogan.hatun@usak.edu.tr

11

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Enerji Ve Çevre Bilimleri

Doç. Dr.

Canan KANDİLLİ

canan.kandilli@usak.edu.tr

12

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık

Dr. Öğr. Üyesi

Polat CAN

polat.can@usak.edu.tr

13

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Matematik

 

Doç. Dr.

Ali DENİZ

ali.deniz@usak.edu.tr

14

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Makine Mühendisliği

 

Prof. Dr.

Mustafa Tolga BALTA

mustafa.balta@usak.edu.tr

15

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Deri Mühendisliği

Doç. Dr.

Eylem KILIÇ

eylem.kilic@usak.edu.tr

16

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kamu Yönetimi

Arş. Gör. Dr.

Duygu AK ÇETİN

duygu.ak@usak.edu.tr

17

 

 

Eğitim Fakültesi

 

Matematik Eğitimi

 

 

Prof. Dr.

 

 

Osman BİRGİN

 

 

osman.birgin@usak.edu.tr

18

 

 

Eğitim Fakültesi

 

Fen Bilgisi Eğitimi

 

 

Prof. Dr.

 

Lütfullah TÜRKMEN

 

lutfullah.turkmen@usak.edu.tr

19

Spor Bilimleri

Antrenörlük Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

Yasin AKINCI

yasin.akinci@usak.edu.tr

20

 

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

Nuri KARABULUT

nuri.karabulut@usak.edu.tr

21

Güzel Sanatlar Fakültesi

Tekstil Ve Moda Tasarım

Dr. Öğr. Üyesi

Saniye Çiğdem KOÇAK

cigdem.kocak@usak.edu.tr

22

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Moleküler Biyoloji Ve Genetik

Öğr. Gör. Dr.

Tuğba TOPAL

tugba.topal@usak.edu.tr

23

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Türk Dili Ve Edebiyatı

Arş. Gör.

Rabia Gülistan OKUTAN

gulistan.okutan@usak.edu.tr

24

Fen Edebiyat Fak.

Arkeoloji

Doç. Dr.

Münteha DİNÇ

munteha.dinc@usak.edu.tr

25

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Coğrafya

Doç. Dr.

Selahattin POLAT

spolat@usak.edu.tr

26

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İslam Tarihi Ve Sanatları

Dr. Öğr. Üyesi

Yusuf KABAKCI

yusuf.kabakci@usak.edu.tr

27

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Felsefe Ve Din Bilimleri

Prof. Dr.

Habil ŞENTÜRK

habil.senturk@usak.edu.tr

28

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tarih

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Talha KALKAN

mehmet.kalkan@usak.edu.tr

29

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Temel İslam Bilimleri

Prof. Dr.

Hüseyin YAŞAR

huseyin.yasar@usak.edu.tr

30

Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik Mühendisliği

Doç. Dr.

Şefik Baran TARHAN

baran.tarhan@usak.edu.tr


Oluşturma: 28 Kasım 2022