Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

UŞAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 

Etik Kurul Onayı İşlemleri ile İlgili Yüksek Lisans ve Doktora Maddeleri 

Yüksek Lisans Öğrencileri için uygulamalar;

Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi

MADDE 22 – (1) Öğrencinin en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar danışmanı ile belirlediği tez konusunu EABD/EASD başkanlığına teslim etmesi gerekir. EABD/EASD başkanlığı tarafından enstitüye gönderilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir. Tez konusunun etik kurulu onayı gerektirdiği durumlarda danışmanın teklifi doğrultusunda etik kurulu onayı alınır.

Doktora Öğrencileri için uygulamalar;

Tez önerisi savunma sınavı MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihini takip eden en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez konusunun etik kurulu onayı gerektirdiği durumlarda danışmanın teklifi doğrultusunda etik kurulu onayı alınır.


Oluşturma: 11 Mayıs 2023