Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

28 Mart 2020 tarih ve 31082 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Üniversitemizde daha önceden faaliyet gösteren Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri Enstitüleri kapatılarak “Lisansüstü Eğitim Enstitüsü” adı altında birleştirilmiştir. Kapatılan enstitülerde lisansüstü eğitim yapan tüm anabilim /anasanat dalları ile burada öğrenim gören tüm öğrenciler Eğitim Enstitüsü’ne aktarılmış olup öğrencilerimiz bu Enstitüde eğitimlerine devam etmektedirler.

2022 Ekim itibarıyla 951 lisansüstü öğrencimizin kayıtlı bulunduğu çeşitli anabilim/anasanat dallarından 1560 yüksek lisans, 89 doktora öğrencimiz başarıyla öğrenimlerini tamamlayarak mezun olmuştur.

Programlardaki dersler, tezler ve projelerle teorik/teknolojik altyapının kuvvetlendirilmesini, uygulamaya yönelik katkılarla da günümüz hayatında karşılaşılabilecek problemlere çözümler üretmeyi ve bilim dünyasına akademisyenler kazandırmayı hedefliyoruz.

Üniversitemizin ve Enstitümüzün web sayfasında ilan edilen şartlarla Türk ve Yurtdışı Yabancı Uyruklu öğrenciler kabul edilmektedir. Öğrenciler ve aday öğrenciler eğitim öğretimle ilgili her türlü bilgiye enstitünün ve ilgili anabilim/anasanat dallarının web sayfalarından kolaylıkla ulaşabilirler.