Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Vizyonumuz  

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laiklik ve Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, evrensel değerler ışığında, modern, yaratıcı ve pozitif düşünen, katılımcı, üretken ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, üretimini toplum yararına sunarak bölgesel ve ulusal alanda gelişme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Misyonumuz 

Eğitim-Öğretim, araştırma-geliştirme ile bilimsel yayın ve uygulamada dünya standartlarına ulaşmak, öğrenciye bilgi yüklemek yerine, çağdaş teknolojiden yararlanarak onlara bilgiye ulaşmanın yollarını öğretmek; toplumu tüm kesimleriyle bütünleşerek Ülkemizin ve yöremizin bilim, teknoloji ve kültür hayatına katkıda bulunmak ve üniversite-sanayi-toplum işbirliğini güçlendirmek; evrensel değerlere sahip, küreselleşen, dünya koşullarına uygun, mevcut fiziksel mekân, makine, teçhizat, beyin gücü ve bilgi birikimini girişimci düşünceler ile değerlendirerek, ek finansal kaynak yaratan, gelişmiş ve modern işletme teknik ve yöntemlerini uygulayan çağdaş bir kurum olmaktır.

Temel Değerler

Eğitim ve öğretim kalitesini geliştirerek ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek.

Araştırma geliştirme süreçlerinde evrensellik, yenilikçilik, bilimsellik, özgürlük ve etik duyarlılığı benimsemek.

Enstitünün değişen koşullara uyumunu sağlayacak kurumsal kapasite ve kültür altyapısını oluşturmak.

Toplumun farklı kesimleri ile iş birliği içerisinde girişimci ve proje odaklı çalışmayı hedef almak ve akademik faaliyetlerde bulunmak.